بیماری های دهان

 

بیماری های دهان چگونه تظاهر پیدا می کنند؟1
   بیماری های دهان به مجوعه ای از مشکلات مخاط حفره دهان گفته می شود که ممکن است به اشکال مختلف تظاهر پیدا کنند. این تغییرات گاهی نشانه وجود یک اختلال سیستمیک در بدن می باشند.گاهی نیز ضایعات مخاط دهان نشانه مشکلات جدی تری مانند ضایعات پیش سرطانی یا سرطان دهان هستند که نیاز به بررسی بیشتر ودرمان قطعی دارند.

ادامه مطلب...