اختلالات مفصل گیجگاهی فکی چیست ؟

 


اختلالات مفصل گیجگاهی-فکی به مشکلاتی گفته می شود که ناشی

از درگیری مفصل ناحیه گیجگاهی فکی ، عضلات جونده و سایر

ساختمان های وابسته در ناحیه سر و گردن مانند کپسول مفصل یا تاندون ها باشد.

 

ادامه مطلب...

Site Map

By putting all of your content into nested categories you can give users and search engines access to everything using a menu.

زیر مجموعه ها